HOA LAN

0
229

🌳💥SIÊU GIẢM GIÁ HOA LAN
👉chỉ 350k 5 chậu đủ 5 màu hoa
Hàng rừng nên hoa siêu thơm luôn ạ, hàng chuẩn bị bắn nụ. 100% thân tơ chuẩn bị mùa hoa. bảo hành sống 100%. Có hướng dẫn cụ thể. Cách chăm sóc
👉 được kiểm hàng trước khi nhận.
Lh :0865832223

0866519655/0865932223/0988058621

🌳💥SIÊU GIẢM GIÁ HOA LAN
👉chỉ 350k 5 chậu đủ 5 màu hoa
Hàng rừng nên hoa siêu thơm luôn ạ, hàng chuẩn bị bắn nụ. 100% thân tơ chuẩn bị mùa hoa. bảo hành sống 100%. Có hướng dẫn cụ thể. Cách chăm sóc
👉 được kiểm hàng trước khi nhận.
Lh 0865832223/ 0866519655/0865932223/0988058621

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here