Thông báo đăng ký

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành viên thành công tại hệ thống Kết Nối Xanh.

Bạn có thể truy cập hệ thống và đăng bài sau 30 phút . Chúc bạn 1 ngày tốt lành